XVIII. ULUSLARARASI AMSE-AMCE-WAER KONGRESİ
Günümüz Eğitimini Yarınlara Hazırlamak
Hafta
0
0
:
Gün
0
0
:
Saat
0
0
30 Mayıs - 2 Haziran 2016

DAVET MEKTUPLARI

Kongre Başkanı
Oktay Cem Adıgüzel

Dünya Eğitim Bilimleri Derneği’nin (AMSE-AMCE-WAER) XVIII. Dünya Kongresinin 30 Mayıs-2 Haziran 2016 tarihleri arasında Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde düzenleneceğini duyurmaktan kıvanç duyarız. Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan kongre, Türkiye’nin de arasında bulunduğu yaklaşık 40 ülkenin üst düzey temsilcilerinden oluşan uluslararası danışma ve uluslararası bilimsel kurulların desteğiyle yapılacaktır. Kongre ile uluslararası paylaşımların artması, bilimsel işbirliği alanlarının genişletilmesi ve ortak çalışmaların gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Kongrenin teması “Günümüz Eğitimini Yarınlara Hazırlamak” olarak belirlenmiştir. Bu tema ile öğrencileri ve öğreticileri geleceğe hazırlayan mevcut eğitim uygulamalarına ilişkin farklı görüşlerin biraraya getirilmesi; daha nitelikli bir eğitim sistemi için alınacak önlemlerin tartışılması; yeni eğitim uygulamalarının paylaşılması; yarınların eğitimi ve XXI. yüzyıl okulları üzerinde fikir üretilmesi hedeflenmektedir. Kongre genel teması altında tartışmaların aşağıda belirtilen altı alt tema üzerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır:

  • 1. Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Hedef kitle
  • 2. Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Eğitimin işlevleri
  • 3. Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Eğitim politikaları
  • 4. Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Öğrenme öğretme yaklaşımları
  • 5. Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Bilgi türleri
  • 6. Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Geleceğin eğitimcileri

Kongre ve dernek hakkındaki tüm bilgilere http://www.amsecongres.org/; http://www.amseconference.org/; http://www.waercongress.org; veya http://www.amcecongreso.org internet adreslerinden ulaşabilirsiniz. Kongre ile ilgili tüm bilgiler derneğin üç resmi dilinde (Fransızca, İngilizce, İspanyolca) ve Türkçe olarak sitede yer almaktadır.

XVIII. AMSE-AMCE-WAER Kongresinde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Oktay Cem Adıgüzel
XVIII. AMSE-AMCE-WAER Kongresi Başkanı

AMSE-AMCE-WAER Başkanı
Gilles Baillat

Marakeş (Fas), Monterrey (Meksika) ve Reims’den (Fransa) sonra, Uluslararası eğitim bilimleri derneği kongresinin (AMSE-AMCE-WAER) 2016 yılında ilk kez Türkiye’de, Eskişehir ilinde gerçekleşeceğini duyurmaktan mutluluk duyarım. XVIII. Kongrenin düzenlenmesini Anadolu Üniversitesi’ne emanet ederek AMSE-AMCE-WAER yeni yer ve kültürlere açılma isteğini göstermektedir.

Önceki kongrelerinde olduğu gibi, Uluslararası eğitim bilimleri derneği kolokyum ve bildiriler aracığıyla çeşitli ve yararlı bilgileri farklı kıtalardan gelen eğitim araştırmacılarının paylaşımlarına açacaktır. Bu kongre, aynı zamanda, uluslararası işbirliklerinin gerçekleşmesini, bu işbirliklerin güçlendirilmesini ve de uluslararası yeni ortak çalışmaların yapılmasını sağlayacak imtiyazlı bir ortamın oluşmasını da sağlayacaktır.

XVIII. kongrenin teması olan Günümüzde yarınlara eğitim, günümüz toplumunun kaygılarını dile getirmektedir. Hedef, XXI.yüzyıl eğitim ve formasyon konusunu tartışmak ve geleceği öngörmektir. Teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı, bilgilerin sürekli yenilendiği, mobil hareketliliğin arttığı bu dönemde, eğitim ve formasyon toplumların geneli için önemli bir meseleye ve zorlu bir mücadeleye dönüşmektedir. Bu durum, eğitim bilimleri alanı ilgilendirdiği kadar, eğitim ve formasyon camiasının tüm uzmanlarını da yaşanmakta olan değişimlere etkin biçimde katılmaları ve özellikle de bu değişimleri öngörmeleri gerektiğini konusunda göreve çağırmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Rektörü’ne bu kongreyi güzel üniversitesinde gerçekleşmesine olanak tanıdığı için saygılarımızı sunarız. Ayrıca, kongre Başkanı Sayın Oktay Adıgüzel’e yoğun çalışmaları için teşekkür eder, düzenleme komitesine verdiği emekten ve XVIII. Uluslararası eğitim bilimleri derneği kongresinin başarılı olması için gösterdiği çabalardan dolayı şükranlarımızı sunarız.

Gilles Baillat
AMSE-AMCE-WAER Başkanı